2.3.2018 - 31.3.2018
Hatets färger Inbördeskriget 1918 i Lovisanejden 6.2-3.6.2018

Inbördeskriget är ett av de mörkaste kapitlen i Lovisanejdens historia. Varför uppstod motsättningar som urartade till ett regelrätt krig och terrorhandlingar? I Kommendantshuset får du leva dig in i de händelser som ägde rum i Lovisanejden för hundra år sedan då inbördeskrig pågick. Utställningen Hatets färger tar upp händelserna vårvintern 1918 och de människoöden som drabbades av konflikten.
Kommendantshuset, Lovisa stads museum
Parkgatan 2, Lovisa
Fritt inträde

Fler nyheter